Free traffic rank, ip, location report for yejinzg.com:
Summary: Yejinzg.com has a global Alexa ranking of 15,122,022. The global rank declined 3,032,347 positions versus the previous 3 months. The website server is using IP address 114.55.225.245 and is hosted in Hangzhou, Zhejiang, China. The website's home page has 33 out-going links. The domain yejinzg.com was registered on 25-jun-2010.

Site Title: 冶金交流中心

Description: 冶金交流中心是一家以技术交流和技术文献文章为主的大型综合专业门户网,专门针对钢铁行业重机行业,是国内首创钢铁行业交流网站,主要以行业新闻、技术交流、人才信息、企业管理等为基础,并得到各大公司和相关单位的大力支持和配合。冶金交流网站立志营造一种睿智、诚信、和谐的文化氛围,为全国钢铁行业乃至上下游企业互通信息和技术交流提供一个宽广的专业平台。本着诚信精细专业的理念,信息共享寻共赢,技术合作谋发展,汇众人之智为中国钢铁技术的发展和进步尽微薄之力。

Alexa Traffic Ranks
(Average of last 30 days)
Global Rank15,122,022
Delta3,032,347
Reach Rank13,521,521
CountryN/A
Rank in CountryN/A
Last Update2017-04-11 07:35:03(UTC)
Global Rank Trend of The Past Year
Related Links

Home Page Information
Host IP114.55.225.245
LocationHangzhou, Zhejiang, China
Out-going Links
 • hbsyjxh.org
 • ustbjournals.com
 • sxjbjt.com
 • jixiezb.com.cn
 • changgang.com
 • 1hg.cn
 • steelcn.com
 • yejinye.com
 • glinfo.com
 • jdjob88.com
 • mouldu.com
 • sdgtw.com
 • 365aps.com
 • w-metal.com
 • cdgtw.net
 • kq81.com
 • mccet.com
 • chinakiln.net
 • 800400.net
 • ky114.cn
 • qiegeji.org
 • baidajob.com
 • 31huiyi.com
 • hqhqw.com
 • cnhyd.cn
 • tiekuangshi.com
 • zgggxxg.cn
 • f139.com
 • cbskc.cn
 • ironzx.com
 • cnpv.com
 • lqswb.gov.cn
 • qq.com

114.55.0.0-114.55.63.255
114.55.64.0-114.55.127.255
114.55.128.0-114.55.192.255
114.55.192.0-114.55.255.255

KeywordsFrequencyDensity
炼铁250.45%
炼钢320.58%
轧钢120.22%
烧结球团80.29%
耐材20.04%
炉料60.11%
高炉310.56%
转炉150.27%
电炉140.25%
精炼炉10.03%
重机40.07%
重型机械10.04%
连铸110.2%
金属100.18%
热处理100.27%
冷轧140.25%
热轧140.25%
铁水80.15%
脱硫40.07%
烧结270.49%

Safety Information
Google Safe BrowsingN/A
WOT TrustworthinessN/A
WOT Child SafetyN/A

Domain Name Servers
F1G1NS1.DNSPOD.NET115.236.151.191
F1G1NS2.DNSPOD.NET182.254.32.117

Whois Information
Registered On25-jun-2010
Expires On25-jun-2018
Updated On30-sep-2016
RegistrarBEIJING INNOVATIVE LINKAGE TECHNOLOGY LTD. DBA DNS.COM.CN
Whois Serverwhois.dns.com.cn
Raw Registrar Data

Common Typos
 • www.yejinzg.com
 • ww.wyejinzg.com
 • wwwy.ejinzg.com
 • www.eyjinzg.com
 • www.yjeinzg.com
 • www.yeijnzg.com
 • www.yejnizg.com
 • www.yejizng.com
 • www.yejingz.com
 • www.yejinz.gcom
 • www.yejinzgc.om
 • www.yejinzg.ocm
 • www.yejinzg.cmo
 • ww.yejinzg.com
 • wwww.yejinzg.com
 • wwwyejinzg.com
 • www..yejinzg.com
 • www.ejinzg.com
 • www.yyejinzg.com
 • www.yjinzg.com
 • www.yeejinzg.com
 • www.yeinzg.com
 • www.yejjinzg.com
 • www.yejnzg.com
 • www.yejiinzg.com
 • www.yejizg.com
 • www.yejinnzg.com
 • www.yejing.com
 • www.yejinzzg.com
 • www.yejinz.com
 • www.yejinzgg.com
 • www.yejinzgcom
 • www.yejinzg..com
 • www.yejinzg.om
 • www.yejinzg.ccom
 • www.yejinzg.cm
 • www.yejinzg.coom
 • www.yejinzg.co
 • www.yejinzg.comm
 • qww.yejinzg.com
 • wqww.yejinzg.com
 • qwww.yejinzg.com
 • eww.yejinzg.com
 • weww.yejinzg.com
 • ewww.yejinzg.com
 • 2ww.yejinzg.com
 • w2ww.yejinzg.com
 • 2www.yejinzg.com
 • sww.yejinzg.com
 • wsww.yejinzg.com
 • swww.yejinzg.com
 • 3ww.yejinzg.com
 • w3ww.yejinzg.com
 • 3www.yejinzg.com
 • aww.yejinzg.com
 • waww.yejinzg.com
 • awww.yejinzg.com
 • wqw.yejinzg.com
 • wew.yejinzg.com
 • w2w.yejinzg.com
 • wsw.yejinzg.com
 • w3w.yejinzg.com
 • waw.yejinzg.com
 • wwqw.yejinzg.com
 • wwew.yejinzg.com
 • ww2w.yejinzg.com
 • wwsw.yejinzg.com
 • ww3w.yejinzg.com
 • wwaw.yejinzg.com
 • wwq.yejinzg.com
 • wwe.yejinzg.com
 • ww2.yejinzg.com
 • wws.yejinzg.com
 • ww3.yejinzg.com
 • wwa.yejinzg.com
 • wwwq.yejinzg.com
 • wwwe.yejinzg.com
 • www2.yejinzg.com
 • wwws.yejinzg.com
 • www3.yejinzg.com
 • wwwa.yejinzg.com
 • www,yejinzg.com
 • wwwlyejinzg.com
 • www/yejinzg.com
 • www.,yejinzg.com
 • www.lyejinzg.com
 • www./yejinzg.com
 • www,.yejinzg.com
 • wwwl.yejinzg.com
 • www/.yejinzg.com
 • www.tejinzg.com
 • www.6ejinzg.com
 • www.hejinzg.com
 • www.gejinzg.com
 • www.7ejinzg.com
 • www.uejinzg.com
 • www.ytejinzg.com
 • www.y6ejinzg.com
 • www.yhejinzg.com
 • www.ygejinzg.com
 • www.y7ejinzg.com
 • www.yuejinzg.com
 • www.tyejinzg.com
 • www.6yejinzg.com
 • www.hyejinzg.com
 • www.gyejinzg.com
 • www.7yejinzg.com
 • www.uyejinzg.com
 • www.yrjinzg.com
 • www.y3jinzg.com
 • www.ydjinzg.com
 • www.y4jinzg.com
 • www.ywjinzg.com
 • www.ysjinzg.com
 • www.yerjinzg.com
 • www.ye3jinzg.com
 • www.yedjinzg.com
 • www.ye4jinzg.com
 • www.yewjinzg.com
 • www.yesjinzg.com
 • www.yrejinzg.com
 • www.y3ejinzg.com
 • www.ydejinzg.com
 • www.y4ejinzg.com
 • www.ywejinzg.com
 • www.ysejinzg.com
 • www.yeiinzg.com
 • www.yehinzg.com
 • www.yeuinzg.com
 • www.yeninzg.com
 • www.yeminzg.com
 • www.yekinzg.com
 • www.yejhinzg.com
 • www.yejuinzg.com
 • www.yejninzg.com
 • www.yejminzg.com
 • www.yejkinzg.com
 • www.yeijinzg.com
 • www.yehjinzg.com
 • www.yeujinzg.com
 • www.yenjinzg.com
 • www.yemjinzg.com
 • www.yekjinzg.com
 • www.yej9nzg.com
 • www.yejjnzg.com
 • www.yejknzg.com
 • www.yejunzg.com
 • www.yej8nzg.com
 • www.yejonzg.com
 • www.yeji9nzg.com
 • www.yejijnzg.com
 • www.yejiknzg.com
 • www.yejiunzg.com
 • www.yeji8nzg.com
 • www.yejionzg.com
 • www.yej9inzg.com
 • www.yej8inzg.com
 • www.yejoinzg.com
 • www.yejibzg.com
 • www.yejihzg.com
 • www.yejimzg.com
 • www.yejijzg.com
 • www.yejinbzg.com
 • www.yejinhzg.com
 • www.yejinmzg.com
 • www.yejinjzg.com
 • www.yejibnzg.com
 • www.yejihnzg.com
 • www.yejimnzg.com
 • www.yejinxg.com
 • www.yejinag.com
 • www.yejinsg.com
 • www.yejinzxg.com
 • www.yejinzag.com
 • www.yejinzsg.com
 • www.yejinxzg.com
 • www.yejinazg.com
 • www.yejinszg.com
 • www.yejinzb.com
 • www.yejinzy.com
 • www.yejinzf.com
 • www.yejinzt.com
 • www.yejinzv.com
 • www.yejinzh.com
 • www.yejinzgb.com
 • www.yejinzgy.com
 • www.yejinzgf.com
 • www.yejinzgt.com
 • www.yejinzgv.com
 • www.yejinzgh.com
 • www.yejinzbg.com
 • www.yejinzyg.com
 • www.yejinzfg.com
 • www.yejinztg.com
 • www.yejinzvg.com
 • www.yejinzhg.com
 • www.yejinzg,com
 • www.yejinzglcom
 • www.yejinzg/com
 • www.yejinzg.,com
 • www.yejinzg.lcom
 • www.yejinzg./com
 • www.yejinzg,.com
 • www.yejinzgl.com
 • www.yejinzg/.com
 • www.yejinzg.xom
 • www.yejinzg.dom
 • www.yejinzg.vom
 • www.yejinzg.fom
 • www.yejinzg.cxom
 • www.yejinzg.cdom
 • www.yejinzg.cvom
 • www.yejinzg.cfom
 • www.yejinzg.xcom
 • www.yejinzg.dcom
 • www.yejinzg.vcom
 • www.yejinzg.fcom
 • www.yejinzg.cim
 • www.yejinzg.c9m
 • www.yejinzg.clm
 • www.yejinzg.c0m
 • www.yejinzg.ckm
 • www.yejinzg.cpm
 • www.yejinzg.coim
 • www.yejinzg.co9m
 • www.yejinzg.colm
 • www.yejinzg.co0m
 • www.yejinzg.cokm
 • www.yejinzg.copm
 • www.yejinzg.ciom
 • www.yejinzg.c9om
 • www.yejinzg.clom
 • www.yejinzg.c0om
 • www.yejinzg.ckom
 • www.yejinzg.cpom
 • www.yejinzg.cok
 • www.yejinzg.coj
 • www.yejinzg.con
 • www.yejinzg.comk
 • www.yejinzg.comj
 • www.yejinzg.comn
 • www.yejinzg.cojm
 • www.yejinzg.conm


Ranked SitesPrivacy Policy
© 2017 SiteRankD.com ip